علت بازداشت العجمی مقاله ای است که دو سال پیش چاپ شده بود

سعد بن طفله العجمی و انس الصالح (چپ)

سعد بن طفله العجمی و انس الصالح (چپ)

مقامات کویتی، سعد بن طفله العجمی، وزیر رسانه سابق و نویسنده مشهور کویتی را در پی شکایت مطرح شده از سوی دکتر انس الصالح، وزیر دارایی، بازداشت کردند.

دادگاه کیفری، پنج شنبه گذشته، العجمی را به اتهام توهین و افترا، به حبس با اعمال شاقه محکوم کرده بود. العجمی، به اتهام چاپ مقاله ای دوسال پیش در روزنامه الکترونیکی «الآن» که در آن سوء استفاده از اموال دولتی را مطرح کرده بود، در فرودگاه کویت در حال خروج از کشور توقیف شد.

این روزنامه از قول الحمیدی السبیعی، وکیل مدافع العجمی، نقل کرد « دادگاه کیفری تجدید نظر  روز دوشنبه را برای تجدید نظر در حکم تعیین کرد. مطابق حکم اولیه صادره بر ضد دکتر سعد بن طفله و زاید الزید، ناشر مجله، به علت شکایت مطرح شده بر ضد آنها از سوی انس الصالح، وزیر دارایی، و در پی مقاله چاپ شده در روزنامه «الآن» وی به تحمل مدت یک هفته حبس با اعمال شاقه محکوم شده بود. مقاله ای که دو سال پیش این روزنامه چاپ کرده بود، فاقد نام نویسنده بود، و به زمانی باز می گردد که الصالح، وزارت تجارت و صنعت کویت را بر عهده داشت.