سفیر عربستان سعودی: پرونده روال خود را طی خواهد کرد و ما به قوه قضاییه اعتماد داریم

مجلس ملی کویت

مجلس ملی کویت

مجلس ملی کویت با اکثریت مطلق تصمیم گرفت به منظور محاکمه حمید دشتی نماینده پارلمان کویت، به اتهام توهین به عربستان سعودی، مصونیت قضایی را از وی رفع کند. دشتی که در خارج از کشور به سر می برد در این جلسه  مجلس حضور نداشت.

احمد القضیبی گزارشگر کمیته حقوقی و قانونی پارلمان در مجلس ملی گفت مجلس به منظور آماده سازی برای احضار دشتی در برابر داستان عمومی، مصونیت قضایی وی را رفع کرد.

دکتر عبد العزیز الفایز سفیر عربستان سعودی در کویت نیز به نوبه خود گفت: «موضع مجلس ملی کویت نشان دهنده میزان محبت و علاقه عمیق میان دو کشور، در رویارویی با هر کسی است که تلاش می کند به عربستان سعودی توهین کند». الفایز مجدداً تأکید کرد به قوه قضاییه «عادلانه» کویت اعتماد دارد و این که پرونده روال قانونی خود را بر اساس قانون اساسی طی خواهد کرد».