masur20122015-001

 

آنا باربارا اشمیت سخنگوی کورت مازور، موسیقی‌دان برجسته آلمان، به خبرگزاری آلمانی روزگذشته گفت که رهبر ارکستر فلارمونیک در سن ۸۸ سالگی در آمریکا درگذشت.

کورت مازور طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ رهبر ارکستر فلارمونیک نیویورک بود، و به نظر بسیاری از منتقدان هنری “جانی تازه” به این ارکستر بخشید.

مازور همچنین رهبر ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر فیلارمونیک درسدن بود

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان گفت: ” یک هنرمند بزرگ بود، پیام های انسان ودرک در موسیقی جستجو وپیدا کرد”.