ریاض از مسافران به ایران خواست «احتیاط» کنند

1434407624635716400

عبد الله الحمرانی سر کنسول عربستان سعودی در ایران، گفت که کنسولگری در حال حاضر در حال جمع آوری تمامی اسناد قانونی درباره حادثه فوت ۴ نفر از گردشگران عربستانی و مسمومیت ۲۹ نفر دیگر آن ها است که هفته گذشته طی سفر به شهر مشهد در ایران اتفاق افتاد تا روند اتخاذ اقدامات قضایی را تکمیل کند. وی برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد که حادثه دیده گان روز گذشته ایران را ترک کردند ، در حالی که فوت شدگان بنا به خواسته والدین آن ها در شهر مشهد به خاک سپرده شدند.

در همین راستا، وزارت خارجه عربستان سعودی روز گذشته از شهروندانی که تمایل دارند به به ایران سفر کنند خواست «احتیاط» کنند.