یک شخصیت غیر نظامی در راس هیات مذاکرات و لغو «مذاکره کننده ارشد»

محمد علوش مذاکره کننده ارشد مستعفی اپوزیسیون سوریه

محمد علوش مذاکره کننده ارشد مستعفی اپوزیسیون سوریه

منابعی از درون «کمیسیون عالی مذاکره کننده» سوریه (اپوزیسیون) تأکید کردند این کمیسیون مذاکرات خود را برای ترتیب بندی مجدد ساختار داخلی، به خصوص برای انتخاب رئیس جدیدی برای هیئت مذاکره کننده، و همچنین توسعه دایره نمایندگان آن آغاز کرده است. این مذاکرات مقدمه ای برای تصمیم گیری مناسب در نشست آتی کمیسیون خواهد بود که انتظار می رود تقریباً ده روز دیگر برگزار شود.

پس از آن که محمد علوش، مذاکره کننده ارشد استعفا کرد رویکردی برای لغو این پست وجود دارد، و تعیین تنها یک رئیس برای هیئت تقریباً قطعی شده است به نحوی که یک نظامی نباشد و لازم نیست از اعضای کمیسیون عالی باشد.

منابع فاش کردند که تصمیماتی برای تعیین جایگزینی برای اسعد الزعبی رئیس هئیت مذاکره کننده نیز وجود دارد، که این امر او را مجبور به استعفا خواهد کرد. منابع اشاره کردند با وجود قدردانی از عملکرد او، اما از شخصیت نظامی و غیر دیپلماتیک وی، که در بسیاری مواقع بر روابط هیئت با نهاد های بین المللی تأثیر منفی می گذاشت نیز انتقاداتی صورت گرفت.

منابع پس از اشاره به وجود رویکردی برای توسعه دایره نمایندگان هیئت مذاکره کننده که دربر گیرنده افراد جدید باشد، گفتند، برخی اسامی مانند باسمه قمضانی و جهاد المقدسی برای ریاست هیئت، نامبرده شدند.

با این حال منابع تأکید کردند که این انتخاب به ملاحظات عدیده ای ، به ویژه سهمیه ای بودن اجزای چهارگانه تشکیل دهنده اپوزیسیون بستگی دارد که عبارتند از «ائتلاف ملی» و «هیئت هماهنگی ملی»، و «گروه های نظامی»، و «مستقل ها».