دولت سعودی با توجه به رهنمودهای ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ۲۰۰ میلیون دلار پول نقد به بانک مرکزی یمن داده تا از ارزش ارز این کشور حمایت کند.
این مبلغ مالی در راستای رویکرد ثابت سعودی در حمایت از مردم و دولت یمن و توجه به برقراری ثبات اقتصادی در کشور و حمایت از ارزش ارز یمن اهدا شده است.
کمک مالی کنونی در کنار حمایت مالی سه میلیارد دلاری از بانک مرکزی یمن در راستای کاهش فشار اقتصادی در یمن صورت گرفته است.
دولت سعودی بر حمایت از دولت یمن در راستای بازگشت امنیت و ثبات به یمن و توانمند سازی دولت برای انجام وظایف مربوطه در جهت تامین منافع شهروندان کشور تاکید می کند.