hncnhgehgerygg8fweffjfi9489rji3

محققان امریکا  یک کلیه مصنوعی قابل پوشیدن ابداع کرده اند که به طور مداوم کار می کند، این کلیه مصنوعی در طی هشت ساعت درمان، نشان داد که این دستگاه در تصفیه خون موثر است.

محققان همچنین نتایج آزمایش ۲۴ ساعته این کلیه مصنوعی پوشیدنی را در ۷ بیمار که در مرحله آخر بیماری کلیه قرار داشتند و به طور متوسط ۱۵ ماه تحت دیالیز قرار گرفته بودند، گزارش دادند.

محققان گزارش دادند که این دستگاه در زمینه پاکسازی خون از اوره، کراتینین، فسفر و همه محصولات زائد موفق بود و آب و نمک بیش از حد را نیز از خون جدا کرد.

پژوهشگران کلیه مصنوعی پوشیدنی را جایگزین خوبی برای همودیالیز روزانه (شبانه) می دانند که در صورت اجرایی شدن، گام بزرگی به جلو در مقایسه با همودیالیز معمولی در (درمانگاه) برای مدت سه بار در هفته است.

آنها در عین حال در گزارش مربوط به این دستگاه که در نشریه JCI Insight منتشر شد، نوشتند که با وجود رضایت خاطر بیمارانی که از این دستگاه استفاده کرده بودند، اما ادامه آزمایش ها را به پس از رفع برخی مشکلات فنی موکول کرده اند