تصویر مسجد نجران در عربستان سعودی از داخل پس از انفجار

تصویر مسجد نجران در عربستان سعودی از داخل پس از انفجار

در کویت داستانی  از یک کلاهبردار زبان به زبان می شود که منبرها را مورد استفاده قرار داد و به نام نیازمندان اموالی را جمع آوری کرد، و بعدها فاش شد که این اموال به حساب او وارد می شدند. این تعجب آور نیست که مساجد برای فریب نمازگزاران و جمع آوری اموال و انتشار افکار مورد استفاده قرار گیرند، اما مزیتی که این کلاهبردار داشت این بود که همه را، بدون تبعیض مذهبی فریب داده بود. با حلقه های صوفیان کار خود را شروع کرد و ادعا می کرد که از بزرگان آن ها است، ، سپس به دیگر مساجد سنی ها رفت و منابر آن ها را مورد استفاده قرار داد و به نام نیازمندان پول هایی را از نمازگزاران جمع آوری کرد، و پس از آن که هر چه توانست دزدید، عمامه سیاهی به سر کرد و مدعی شد سید است و به حسینیه های شیعیان رفت، و با آن ها عزاداری می کرد و هر چه توانست پول گرفت. شاید اگر در کویت بیش از یک کلیسا وجود داشت، این دزد صلیب به دست می گرفت و با مردم به دعا خواندن مشغول می شد و هر آن چه آن ها به فقرا و نیازمندان بذل و بخشش می کردند را به غارت می برد.

کلاهبرداری به نام دین روشی ساده و کالایی رایج است، که ای کاش به پول محدود می شد، اما می بینیم که اذهان و افکار مردم و فرزندان آن ها را به سرقت می برند. هزاران نفر از نوجوانان روح و جان خود را به نام جهاد، به کلاهبرداران فروختند، و ضمن بزرگ ترین عملیات کلاهبرداری دینی در تاریخ کنونی، برای مبارزه در جنگ های منطقه ای از افغانستان گرفته تا عراق و سوریه و یمن و لیبی و دیگر کشورها کوچ کردند، و بسیاری از آنان تا امروز هم نمی دانند این کار چرا و چگونه صورت گرفت.

یکی از مشهورترین قصه ها، داستان یک واعظ سوری، با نام مستعار ابو القعقاع است که وظیفه  استقبال و میزبانی و تنظیم عملیات های آموزشی و ارسال جوانان مسلمانی که از سراسر جهان مشتاقانه برای مبارزه در عراق آمده بودند را به عهده داشت. ابو القعقاع ، که در چشم  مجاهدین یک قهرمان بود در سال ۲۰۰۷ کشته شد، و پس از آن فاش شد که او یک افسر اطلاعاتی سوری بود که نامش محمود آغاسی بوده، و هر کسی بخواهد درباره او بیشتر بداند می تواند داستان او را در گوگل جستجو کند.  سازمان اطلاعات سوریه هزاران تن از جوانان را فریب داد، و افسران خود را به عنوان روحانی در میان آنان به کار گماشت، و موفق به پرورش ایده جهاد در عراق شد. سالیان طولانی در مناطق بسیار و تحت نام ها و شعارهای مختلف دینی این کار را انجام داد.

دین به این علت که سلاح خطرناکی است از سوی کلاهبرداران و بازرگانان جنگ و قدرت طلبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.