الطریفی: کانال های مذهبی ممنوع خواهند شد

بخشی از بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اطلاع رسانی کشورهای خلیج در ریاض – عکس از خالد الخمیس

بخشی از بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اطلاع رسانی کشورهای خلیج در ریاض – عکس از خالد الخمیس

تنها چند روز پس از طبقه بندی کردن حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی شورای همکاری خلیج، روز گذشته وزیران فرهنگ و اطلاع رسانی کشورهای عضو این شورا در بیست و چهارمین نشست خود در ریاض بر اجرای مکانیسمی شامل منع عناصر رسانه ای در رسانه های کشورهای خلیجی، که برای حزب الله تبلیغات کنند، توافق کردند.

دکتر عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی در این نشست توضیح داد که این مکانیزم ها ، تمامی رسانه ها، چه رسانه های جمعی و برنامه های تلوزیونی را شامل خواهد شد. الطریفی افزود از راه های مبارزه با شبکه هایی که فرقه گرایی و تفرقه را منتشر می کنند، مسدود کردن آن ها، و تعقیب کسانی است که برای سخنرانی های فرقه گرایانه بازاریابی می کنند. الطریفی در سخنان خود از رسانه های خلیجی خواست به طور هماهنگ برای عریان کردن حزب الله تروریستی و فاش کردن کسانی که پشت آن هستند تلاش کنند، و با قاطعیت با بوق رسانه ای حزب الله و هر رسانه مرتبط با آن برخورد کنند.

علی الرمیحی وزیر امور رسانه ای بحرین نیز به نوبه خود در سخنانی در این نشست بر اهمیت تقویت همکاری  و مشارکت میان دستگاه های رسانه ای خلیجی برای حمایت از امنیت ملی در تمامی ابعاد آن بر اساس دیدگاهی واحد تأکید کرد.

الرمیحی افزود کشورش از اهمیت پشتیبانی کار رسانه ای خلیجی و تشویق برنامه ها و طرح های مشترک برای بالا بردن پیام هماهنگ رسانه ای آگاه است.

دکتر عبد اللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج  نیز گفت این نشست در شرایط و چالش هایی در تمامی زمینه ها صورت می گیرد، که نیازمند توسعه رسانه های خلیجی است زیرا دشمنان  به دنبال بهره برداری در شرایط فعلی برای تحریف حقایق و نشر دروغ و اتهامات هستند.