به تکنیک سلول های ایمنی «تی شکل» بستگی دارد.. فعالیت مؤثر آن در ۹۴% از بیماران ثابت شده است

front-160216-55

دانشمندان در ایالات متحده آمریکا تکنیک جدیدی برای درمان بیماری سرطان کشف کردند که موفق به درمان  بیماری در مراحل پیشرفته آن شد. این تکنیک درمانی به حذف سلول های ایمنی تی شکل از بیماران که به «سلول های تی» شناخته می شوند، و افزودن مولکول های گیرنده در آن ها قبل از بازگرداندن به بدن است که بیماری را درون بدن، هدف قرار می دهد.

مولکول های گیرنده پس از کاشته شدن در سلول های ایمنی، باعث می شوند تومور سرطانی  قادر به ایمن سازی خود در برابر سیستم ایمنی بدن نباشد.

کاشفان این روش تأکید کرد که این روش در ایالات متحده آزمایش شد و بهبودی سرطان خون در ۹ نفر از مجموع ۱۰ نفر را نشان داد. این روش روی گروه دیگری از بیمارانی که انواع دیگری از سرطان خون را داشتند نیز آزمایش شد، و ۴ نفر از مجموعه ۵ نفر بهبودی یافتند.

 با وجود بهبودی ۹۴ درصد از کسانی که تحت درمان با روش «سلول های تی» قرار گرفتند، اما احتمال بازگشت علائم سرطان هنوز پابرجاست. ستانلی ریدل، پزشک و پژوهشگر مرکز « تحقیقات سرطانی فرد هاچینسون» در سیاتل (ایالت واشنگتن) گفت  نتایج امید بخشی در میان بیماران محقق شد که قرار بود تنها دو تا پنج ماه دیگر زندگی می کنند. وی بهبودی بیماران را امری فوق العاده در نظر گرفت.

سیستم ایمنی طبیعی بدن قادر است با  سرطان ها مقابله کند، اما در برخی موارد، به دلیل عدم شناسایی سلول سرطانی، یا وجود مشکل در شناخت آن، ممکن است ناتوان باشد.

موفقیت این روش درمانی در آمریکا، گسترش آن در مناطق دیگری از جهان را امکان پذیر می کند تا بیماران مبتلا به این بیماری، به ویژه آن هایی که در مراحل پیشرفته بیماری قرار دارند و امید خود را به بهبودی از دست داده بودند، مجدداً امیدوار شوند.