مجموعه ای از ساعت های لوکس را در ریاض و جده به معرض نمایش خواهد گذاشت

دیوید لنی مدیر عامل اداره در منطقه اروپا خاور میانه روسیه و هند، پل هیویت مدیر توسعه بازرگانی در شرکت کریستیز (عکس از الشرق الأوسط)

دیوید لنی مدیر عامل اداره در منطقه اروپا خاور میانه روسیه و هند، پل هیویت مدیر توسعه بازرگانی در شرکت کریستیز (عکس از الشرق الأوسط)

 

اعلام غرفه کریستیز مبنی بر مشارکت خود در نمایشگاه بین المللی جواهرات در ریاض و جده در پایان هفته آینده، پرسش و گمانه زنی هایی در مورد احتمال حضور {کریستیز} به شکل مستقیم بیشتری در عربستان را مطرح کرده است.

«الشرق الأوسط» با پل هیویت مدیر توسعه بازرگانی {کریستیز} و دیوید لنی مدیر عامل شرکت در مناطق اروپا، خاورمیانه، روسیه و هند، گفتگوهایی داشت.

پرسش در طول مدت مصاحبه بی پاسخ ماند، اما همه نشانه ها بر وجود تمایل روشن مسؤلان غرفه در آزمودن بازار عربستان تأکید داشت.

پل هیویت که سخنان خود را با دقت و توجه شدید انتخاب می کرد، به اهمیت عربستان برای همه شرکت هایی که با منطقه خاورمیانه کار می کنند اشاره داشت و گفت: «از نظر ما دارای اهمیت استراتژیک است»، اما شرکت بزرگی مانند {کریستیز} به آسانی به امور نمی نگرد، و هر گامی باید از پیش مورد مطالعه قرار گرفته می شود و هیچ قدمی به زمین گذاشته نمی شود مگر اینکه توجیه بسیار قوی داشته باشد.