در ماه آوریل به ۲۹۰٫۸ میلیون بشکه کاهش یافت

عربستان سعودی مجبور شد از ذخایر برداشت کند زیرا هنگامی که با دیگر تولید کنندگان برای توقف تولید در سطح معینی مذاکره می کرد، تولید خود را ثابت نگه داشت

عربستان سعودی مجبور شد از ذخایر برداشت کند زیرا هنگامی که با دیگر تولید کنندگان برای توقف تولید در سطح معینی مذاکره می کرد، تولید خود را ثابت نگه داشت

در حالی که ذخیره نفتی عربستان سعودی در ماه آوریل (اردیبهشت ماه) گذشته به کمترین سطح خود طی ۲۰ ماه اخیر رسید، به گفته تحلیلگران این نشان می دهد عربستان سعودی بازار فروش فوری را گسترش می دهد.

آخرین  آمار رسمی که روز گذشته صادر شد نشان داد که ذخایر نفت خام عربستان سعودی در داخل و خارج در ماه آوریل گذشته به ۲۹۰٫۸ میلیون بشکه رسید که از ۲۹۶٫۷ میلیون بشکه در ماه مارس (فروردین) گذشته کمتر بود و این ششمین ماه متوالی است که ذخایر نفتی کاهش می یابد. ذخایر در ماه اکتوبر (مهر ماه) گذشته به ۳۲۹٫۴ میلیون بشکه رسیده بود که بالاترین میانگین آن بود، اما از آن موقع تا ماه آوریل گذشته به کاهش ادامه داد.

آمار جدید روز گذشته نشان داد که تولید در مقایسه با ماه گذشته که ۱۰٫۲۲۴ میلیون بشکه بود با افزایش کمی به ۱۰٫۲۶۲ میلیون بشکه در روز رسید.