ضمن به چالش کشیدن رئیس ستاد ارتش، تهدید به زیر و رو کردن همه چیز در صورت تقلب در انتخابات کرد

الجزایر: بوعلام غمراسه

علی غدیری سرلشکر بازنشستهٔ الجزایری که خود را برای انتخابات ۱۸ آوریل کاندیدا کرده‌است در اولین ظهور علنی خود بعد از اختلافی که با احمد قاید الصالح داشت از لحنی تند استفاده کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، وی روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: یا من یا این رژیمی که با کاندیدا شدنم برای ریاست جمهوری آن را به چالش می‌کشم.. من آمدم تا این رژیم را به چالش بکشم و از آن نمی‌ترسم و تا آخرین لحظه به مقابله با آن ادامه می‌دهم.
وی که سابقاً یکی از کارمندان وزارت دفاع بود از روش خود برای ریاست و راه‌حل‌هایی برای مقابله با برخی بحران‌های کشور از جمله کمبود نقدینگی سخن گفت.
اما عمده سوال‌های خبرنگاران پیرامون اختلاف او و قاید الصالح رئیس ستاد ارتش الجزایر و نایب وزیر دفاع آن به دلیل دعوت غدیری از او به عدم کاندیدا کردن عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور کنونی برای پنجمین بار پیاپی جهت انتخابات ریاست جمهوری بود.
این اختلاف منجر به تهدید غذیری از جانب قاید الصالح شد مبنی بر اینکه بر اساس قانون با وی عمل کرده و به جرم وارد کردن ارتش به عرصهٔ سیاسی و انتقاد علنی از آن وی را خلع درجه می‌کند.
قطعاً اظهارات روز گذشتهٔ غدیری خشم صالح را که با حساسیت زیادی با انتقادات سیاستمدارن مقابله می‌کند، برمی‌انگیزد.
غدیری در جواب سؤالی در خصوص شانس موفقیتش در انتخابات با توجه به عدم وجود حامی دولتی گفت: پشتیبانی از نوعی دیگر دارم که ملت است؛ بنابراین نه ارتش و نه هواپیماها مرا می‌ترساند.
وی افزود: از این نمی‌ترسم که رئیس‌جمهور برای بار پنجم کاندیدا شود و آمادهٔ رویارویی با همهٔ شرایط هستم. او تا بدین لحظه رئیس‌جمهور است و اگر تصمیم بیگرد کاندیدا شود خدا یاور و یاورش باشد. او شهروند است و من با این دید با او مقابله می‌کنم.
وی در خصوص نگرانی‌های معارضان از تقلب در انتخابات گفت: اگر شما از تقلب می‌ترسید من بر زیر و رو کردن تمام این چیزها مصمم هستم. اگر قبلاً تقلبی رخ داد به این خاطر بود که نخبه‌های ملی حضور نداشتند.
وی علیرغم انتقاد از صالح اما از سازمان نظامی که در جامعهٔ الجزایر مقدس است دفاع کرد و گفت: تمام زندگی خود را به دفاع از آن پرداختم و این تنش میان یک نظامی و یک مدنی یک بحث سطحی است و ارتش هرگز پناهگاه گروه یا طبقهٔ خاصی نیست.