استناد الجعفری به «تروریسم»… دی میستورا بر دخالت منطقه ای برای موفقیت مذاکرات حساب می کند

سالم المسلط سخنگوی هیئت مخالفان سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو – عکس از خبرگزاری فرانسه

سالم المسلط سخنگوی هیئت مخالفان سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو – عکس از خبرگزاری فرانسه

در حالی که انتظار می رود استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه امروز مذاکرات غیر مستقیم میان هیئت نظامی و مخالفان سوری در ژنو را آغاز کند، روز گذشته میان دو طرف پس از تبادل اتهامات تنش ایجاد شد.

سالم المسلط سخنگوی هیئت مخالفان روز گذشته تأکید کرد که هیئت همچنان به ضرورت اولویت بندی پرونده انسانی پیش از مشارکت در مذاکرات پایبند است. وی اشاره کرد اپوزیسیون سوریه معتقد است این امر غیر قابل مناقشه است.

با این حال اپوزیسیون با فشارهایی روبه رو شده است، به طوری که جان کری وزیر خارجه آمریکا از هیئت نظام و هیئت مخالفان خواست نقش خود را در مذاکرات به طور کامل ایفا کنند، امری که از دید بسیاری ها، پیامی عمدتاً خطاب به مخالفان است.

در همین حال برخی منابع گفتند که فرستاده سازمان ملل به دنبال دخالت برخی طرف های بین المللی و منطقه ای برای فشار وارد آوردن به اپوزیسیون جهت پذیرش شرکت در مذاکرات است.

از سوی دیگر بشار الجعفری رئیس هیئت نظامی سوریه روز گذشته بر روی موضوع تروریسم به عنوان اولویت مذاکرات تمرکز کرد، و این موضوع را طی نشست با دی میستورا مطرح کرد.

وی همچنین هیئت اپوزیسیون را متهم کرد که «تروریست ها» را در خود جای داده است.