حوثی ها گروه کوچکی هستند که در شمال یمن سکونت دارند. ایران برای مقابله با عربستان سعودی و حکومت صنعا و نیز برای پیش بردن طرح خود در ایجاد نائبان منطقه ای هوادار همچون حزب الله لبنان به حمایت از حوثی ها پرداخت. سران این گروه بیش از بیست سال پیش با سپاه پاسداران ارتباط برقرار کردند و این مساله بر خلاف تصور برخی چیز جدیدی نیست. حوثی ها رفته رفته به گروه های مسلح تابع ایران در منطقه شباهت پیدا کردند، این گروه ها مورد آموزش نظامی و تبلیغاتی ایران قرار دارند. نام و رسم و شعار آنها توسط ایران تعیین شده است. انصار الله نام حزب حوثی ها است و آنها همان شعاری را روزانه سر می دهند که در ایران به گوش می خورد: «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و لعنت بر یهودی ها و پیروزی از آن اسلام است».

اما حوثی ها با حزب الله لبنان یک تفاوت اساسی دارند. آنها در یمن عددی نیستند و کمتر از پنج درصد جمعیت یمن را تشکیل می دهند. ایرانی ها به یاری آنان شتافتند و در این راستا از «حزب الله» لبنان بهره گرفتند. حزب الله که گروه سازمان یافته تری است با استفاده از تجارب نظامی و اجتماعی و تبلیغاتی دیرینه خود در لبنان به اداره امور حوثی ها در یمن پرداخت. حزب الله لبنان فرزند حوثی خود را برای تسلط یابی به یمن آماده می کند. به همین دلیل هم حوثی ها در جنگ سه سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی در به کارگیری اسلحه از جمله موشک های بالستیک و عملیات عضو گیری اجباری داشتند. حوثی ها لحظه ای در اعدام مخالفانشان یا اعضای خانواده سربازان فراری درنگ نمی کنند. یکی از دوستان یمنی تعریف می کرد که چطور حوثی ها در مناطق تحت تصرف خود مسئولان هوادارشان را تعیین می کنند و سربازی اجباری برای افراد ۱۱ تا ۱۷ سال در نظر گرفته اند و کسانی را که زیر بار آن نمی روند اعدام می کنند. این اقدام را می توان در چارچوب فرآیند ارعاب مستمر حوثی ها برای تسلط بر مناطق قبیله نشین تعریف کرد چرا که هیچ حکومتی نتوانست بر این مناطق سیطره یابد. دوست یمنی همچنین درباره فعالیت های تبلیغاتی حوثی ها می گفت که دقیقا چیزی شبیه تبلیغات سپاه پاسداران ایران است. آنها پیکارجویان کودک را متقاعد می کنند که زمانی که با عربستان سعودی می جنگید گویی که در حال پیکار با آمریکا و اسرائیل هستید. حوثی ها همچنین رادیوهای ترانزیستوری کوچک نصب کرده اند چرا که برق که قطع است و دسترسی به تلویزیون در روستاها کمیاب شده است. حوثی ها ۱۵ روزنامه و ۱۹ شبکه تلویزیونی دولتی و خصوصی را بسته اند و حالا فقط دو کانال هوادار آنها باقی مانده است.

ایران کلیه تجربه های عضو گیری و برنامه های فکری خود را به پیروان حوثی ای خود منتقل کرده و به آنها شیوه های گوناگون درآمد زایی آموخته است. حمایت مالی تنها راز تداوم پیکار حوثی ها است. بیشتر درآمد مالی آنها از ایست های بازرسی است که به شکل مالیات و عوارض از افراد و وسایل نقلیه و کالاها در مناطق تحت تسلطشان با زور اسلحه اخذ می شود. حوثی ها کنترل بندر حدیده که گذرگاه آبی اصلی یمن است را در اختیار دارند. آنها تمامی مراکز فروش سوخت را در دست گرفته اند.

عوامل «حزب الله» لبنان به سازمان دهی و برنامه ریزی برای حوثی ها می پردازند. ساختار حوثی ها یک ساختار ارتجاعی بوده و بیشتر سران درجه دوم آنها بی سوادند. آنها با توسل به شیوه هایی مثل ائتلاف بندی و تسلط و عضو گیری اجباری و متقاعد کردن ایدئولوژیکی کودکان و نوجوانان به ایجاد ترس و وحشت میان مردم در مناطق تحت نفوذ می پردازند.

حوثی ها و داعش شباهت زیادی با یکدیگر دارند. این دو گروه هر دو تروریستی هستند و هم تفکر و هم اقداماتشان تروریستی است. هر دو گروه تابع رهبری واحد بوده و به ایجاد رعب و وحشت می پردازند. در ارتباط با داعش در عراق و سوریه دیدیم که این گروه با وجود محدود بودن اما توانست کنترل استان های پرجمعیت و شهرهای چند میلیون نفری مثل موصل را در اختیار بگیرد. این مناطق تنها با تلاش و اقدام نظامی بین المللی آزاد شدند. مقابله با یک گروه تروریستی تنها با حملات هوایی امکان پذیر نیست بلکه باید یک طرح واضح و کارشناسی برای مطالعه ماهیت و فعالیت های این گروه تروریستی انجام شود در غیر این صورت خطر برطرف نمی شود.