به گزارش ایرنا، قطار مسافری مشهد – شوشتر صبح امروز در برخورد با قطار باری در ˈایستگاه تنگ هفتˈ لرستان دچار سانحه شد.

یکی از مسافران این قطار در تماس با ایرنا گفت: این حادثه ساعت پنج و پنجاه دقیقه صبح روز پنجشنبه برای قطار مسافری شماره ۱۸۷ که از مشهد عازم شوشتر بود رخ داد.

ˈسیدحبیب پژوهیدهˈ افزود: این حادثه زمانی رخ داد که به رغم جا ماندن یک واگن قطار باری در مسیر عبور قطار مسافری در ایستگاه تنگ هفت، به دلیل روشن بودن چراغ سبز برای عبور، قطار مسافری با آن برخورد کرد.

یکی از مصدومان این حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ و هفت مصدوم دیگر نیز برای درمان بطور سرپایی راهی بیمارستان اندیمشک شدند.