نوری مالکی نخست وزیر عراق در جلسه پارلمان این کشور-رویترز

نوری مالکی نخست وزیر عراق در جلسه پارلمان این کشور-رویترز

بغداد – حمزه مصطفی- الشرق الاوسط: عضو پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار صدری امیر کنانی از رویکرد جدی رهبران ائتلاف ملی برای اعلام نامزدهای مورد نظر خود برای تصدی پست نخست وزیری طی جلسه روز سه شنبه خبر داد.

وی گفت: ائتلاف ملی (که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و مجلس اعلای اسلامی به رهبری عمار حکیم را در بر می گیرد) قرار است، صرف نظر از ائتلاف دولت قانون که بر کاندیداتوری دوباره نخست وزیر پیشین پافشاری می ورزد، در اینباره تصمیم گیری کند.

کنانی در گفتگو با الشرق الاوسط خاطر نشان کرد: «مساله اصلی ما در وقت حاضر پافشاری آقای مالکی بر تصدی سومین دوره ریاست جمهوری است. این امر باعث شده که ائتلاف دولت قانون و نه ائتلاف هم پیمانی ملی (که دو ائتلاف را در بر می گیرد) توسط دادگاه فدرال به عنوان بزرگ ترین فراکسیون در نظر گرفته شود. ما نیز در صورت ادامه اوضاع کنونی نسبت به این ائتلاف (ائتلاف دولت قانون) هیچ گونه تعهدی نخواهیم داشت.»

وی افزود: «رهبران ائتلاف ملی درباره این مساله توافق کردند که در صورت عدم تغییر موضع گیری ائتلاف دولت قانون طی ۴۸ ساعتی که جلسه پارلمان در آن به تعویق افتاده است، و عدم برگشت به مکانیزم مورد نظر همپیمانی ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون در اعلام نامزد ریاست پارلمان، ما کاندیدای مورد نظر خود را صرف نظر از ائتلاف دولت قانون معرفی می کنیم. ما به عنوان ائتلاف ملی و همپیمانی کردستانی آقای سلیم الجبوری را برای تصدی پست ریاست پارلمان تایید می کنیم.»

کنانی در ادامه گفت: «شب گذشته نشستی در منزل حکیم برگزار شد. این نشست برای ادامه تدابیر اعلام نامزد نخست وزیری تعیین کننده است. ائتلاف ملی آقایان باقر صولاغ زبیدی و احمد چلبی را برای تصدی این مقام انتخاب کردند، ولی زبیدی این پیشنهاد را نپذیرفت. زبیدی گفت که هنوز رضایت مرجعیت وی (مجلس اعلای اسلامی) را کسب نکرده است. بنا براین از نامزدی چلبی حمایت کرده است. این بدان معناست که ما صرف نظر از ائتلاف دولت قانون تحرکات خود را آغاز کرده ایم.»

و درباره اینکه آیا جلسه امروز (سه شنبه) برای اعلام نامزد نخست وزیری تعیین کننده خواهد بود یا نه، کنانی گفت: «در صورتی که کردها نامزد ریاست جمهوری خود را اعلام کنند و در صورتی که به توافق درباره کاندیدای نخست وزیری برسیم ما به عنوان ائتلاف ملی تنها کاندیدای خود که تا کنون احمد چلبی است را معرفی می کنیم.»