پژوهشگران مصری عملکرد صید الکتریکی را روی ماهی ارزیابی کردند

قاهره: حازم بدر

براساس یک پژوهش علمی مصری، صید الکتریکی روشی ایمن برای صید ماهی است.
به گزارش الشرق الأوسط، این پژوهش در دانشکده دامپزشکی دانشگاه قاهره صورت گرفت.
نتایج این پژوهش حاکی از این است که صید الکتریکی تاثیر کمی روی بافت ماهی و دیگر اعضای داخلی آن خواهد گذاشت ولی بر کیفیت گوشت آن تاثیری نمی‌گذارد.
گفتنی است برخی پرورش دهنده‌های ماهی در مصر برای صید ماهی در حوضچه‌ها از روش الکتریکی استفاده می‌کنند چرا که این روش از لحاظ زمانی و هزینه‌ای نسبت به روش سنتی به صرفه‌تر است.
اما این نوع صید در رود نیل، دریای سرخ و مدیترانه و دیگر دریاچه‌های طبیعی ممنوع است؛ چرا که تاثیر منفی بر تنوع زیستی آنها خواهد گذاشت.
نتایج این پژوهش روز گذشته در پایگاه الکترونیکی آمریکایی « Aquaculture» که مختص پرورش آبزیان است منتشر شد و قرار است که جزئیات آن در ماه ژانویه آینده منتشر شود.
از جمله نتایج این پژوهش این است که شوک الکتریکی ۲۲۰ ولتی که در حوضچه‌های ماهی مصری استفاده می‌شود بر کیفیت گوشت از لحاظ تعداد کلی باکتری تاثیری نمی‌گذارد اما تاثیرت کمی بر روی بافت‌های مختلف دارد که از جمله آنها احتقان در عروق خونی، کبدی، مغزی و عروق طحالی است.
دکتر محمود علی استاد دانشکده دامپزشکی و یکی از اعضای این گروه پژوهشی در این باره به الشرق الأوسط گفت: «تغییراتی در بافت ماهی صورت می‌گیرد که ناشی از واکنش آن نسبت به شوک الکتریکی است که در نتیجه تجمع سلول‌های حاوی رنگدانه‌های ملانین در مغز و دیگر اعضای داخلی آن از جمله طحال و کبد به وجود می‌آید».
در واقع ملانین ماده‌ای رنگی و پروتئنی است که متشکل از اسیدهای نوکلئیک بوده و حاوی هرمون تیروزین است.
ملانین توسط سلول‌های اپیتلیال دفع می شود که در بدن همه موجودات زنده وجود دارد و کم یا زیاد بودن آن شاخص ناسالمی است.
به گفته دکتر محمود علی از دیگر تاثیرات صید الکتریکی، تغییرات سطحی روی پوست ماهی‌ها که عبارت است از تجمع رنگدانه‌ها. ولی این تغییرات برای مصرف کننده محسوس نیست.
وی افزود: «این تغییرات در اعضایی از بدن ماهی رخ می‌دهد که در هنگام طبخ از ماهی جدا می‌شوند و مصرف کننده آنها را تناول نمی‌کند، پژوهش‌هایی که در خصوص تعداد کلی باکتری‌هایی که شاخص کیفیت گوشت صورت گرفت نیز هیچگونه نتایج منفی در برنداشت».
براساس این پژوهش تعداد کلی باکتری‌ها در حدی نیست که مشکلی به وجود بیاورد.
در نتیجه این گروه پژوهشی توصیه کرد که در خصوص قانونگذاری در رابطه با صید الکتریکی ماهی در حوضچه‌ها تجدید نظر شود و به جای روش‌هایی که هم اکنون استفاده می شود روش‌هایی پیشرفته‌تر استفاده شود که آثار جانبی کمتری داشته در بر داشته باشد.
در این میان، وزارت کشاورزی مصر در خصوص نتایج این پژوهش احتیاط کرده و دکتر حامد عبدالدایم سخنگوی این وزارت به الشرق الأوسط گفت: «صید الکتریکی در آب‌های روان و حوضچه‌ها ممنوع است».
وی از این گروه پژوهشی درخواست کرد که برای بررسی بیشتر نتایج به دست آمده به اداره کل خدمات دامپزشکی مراجعه کنند.