برلین: راغده بهنام

آدولف هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان در جنگ جهانی اول جنگید. او به خونریزی مشهور است. هیتلر مرتکب جنایات وحشتناکی در تاریخ بشریت شده است. اما آنچه که از ناشناخته است که او روحیه هنری داشته و نقاش بوده است.
هیتلر دوبار برای ورود به آکادمی هنرهای زیبای وین اقدام کرده بود اما موفق نشده بود به دلیل استعداد کم رد شده بود. اما اکنون برخی از آثار او گاه گاهی وارد حراجی ها می شوند.
در این راستا پلیس آلمان، سه تابلوی نقاشی را توقیف کرده که گفته می‌شد اثر آدولف هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان، است. پلیس گفته که این سه تابلو را می‌خواستند در حراجی «کلاوس» بفروشند که ماموران به ظن اینکه این کارها قلابی هستند، آنها را توقیف کرده است.
این سه نقاشی، منظره‌هایی کوهستانی هستند که با آبرنگ کشیده شده‌اند. هر سه صحنه‌هایی کوهستانی و رودخانه را نمایش داده‌اند که در دوردست‌هایش فردی دیده می‌شود که زیر درخت در حال استراحت است.
قرار بود بهای پایه هر تابلو چهار هزار و پانصد دلار باشد. هر سه تابلو با اسناد مربوط به اصالتشان قرار بوده فروخته شوند.
در آلمان خرید و فروش نقاشی‌های هیتلر آزاد است، مگر آنکه یکی از نمادهای نازی‌ها روی آن باشد.