1479636239014630800

ریاض – الشرق الاوسط آنلاین

وزارت کار و توسعه اجتماعی عربستان سعودی رسیدگی به ۱۲۰۷ مورد تخلف در رابطه با بومی سازی مخابرات از مجموع ۱۳۴۵ تخلف صورت گرفته را به کمیته تحریم های این وزارتخانه موکول کرد. عربستان سعودی، پیشتر تصمیمی مبنی بر بومی سازی موبایل فروشی و تعمیرات موبایل گرفته بود که بنا بر آن، فعالیت در این بخش تنها به شهروندان سعودی تبار محدود می شود.

وزارت کار و توسعه اجتماعی و با همکاری وزارت خانه های کشور و امور شهری و روستایی و بازرگانی و مخابرات به منظور اطمینان از اجرای قوانین بومی سازی از ۱۱۶۰۷ فروشگاه در حوزه موبایل در مناطق مختلف کشور بازدید کرد.

حدود ۱۰۷۹ فروشگاه در دور نخست این بازدیدها پلمپ شد.

اما شمار فروشگاه های پلمپ شده در منطقه شرقیه ۸۸ مورد، منطقه مکه ۲۸۶ مورد، منطقه ریاض ۲۷۰ مورد و منطقه قصیم ۱۰۲ مورد بوده است.

دکتر محمد الفالح معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی در امور بازرسی و بهینه سازی فضای کاری از کارگزاران این وزارتخانه خواست تا ضمن همکاری، در صورت مشاهده هرگونه تخلفات در این زمینه موارد تخلف را به سامانه “با یکدیگر نظارت می کنیم” گزارش دهند. این اقدامات در راستای بهبود فضای کاری صورت می گیرند. همچنین، شهروندان می توانند تلفنی هم تخلفات صورت گرفته را گزارش دهند.

گفتنی است که سیاست های این وزارتخانه برای بومی سازی کامل بخش مخابرات در جهت ایجاد فرصت های شغلی برای آقایان و بانوان عربستان سعودی مایل به  فعالیت در این حوزه اتخاذ شده است. چنین فرصت های کاری موجب ثبات شغلی و حقوق مناسب برای این افراد می شود