1455217023901929200

روزگذشته دانشمندان از “بنیاد ملی علوم” در واشنگتن و دانشگاه مسکو موفق شدند امواج گرانشی حاصل از برخورد دو سیاه چاله را مستقیما کشف کنند؛ این کشف موجب تایید پیش بینی یک قرن گذشته آلبرت انیشتن در رابطه با وجود امواج گرانشی شد.

صد سال پیش در سال ۱۹۱۶ میلادی، آلبرت انیشتین وجود امواج گرانشی را پیش بینی کرده بود.

اما آشکارسازی مستقیم آنها نیازمند تکنولوژی های بسیار پیشرفته و پرقدرت و جستجوی درازمدت بود.

این یک دستاورد بسیار بزرگ در علم کیهان شناسی به حساب می آید و می تواند به یافتن پاسخ سوالات مهمی درباره سیاه چاله ها و امواج گرانشی کمک کند.