«وین» تشکیل اتاق عمیات نظامی را تأیید و مداخله خارجی را رد کرد

فایز السراج و جان کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در وین – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

فایز السراج و جان کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در وین – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

پس از تردید در خصوص اقدام مناسب برای کمک به لیبی جهت رویارویی با هرج و مرج شبه نظامیان و تهدیدهای تروریستی فراروی آن، قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه لیبی روز گذشته تأکید کردند تحریم تسلیحاتی طرابلس را لغو کنند و تمایل خود را برای تحویل سلاح به دولت آشتی ملی، به رهبری فایز السراج اعلام کردند.

نشست وزیران سازمان ملل که با مشارکت ۲۵ کشور و کمیته در وین برگزار شد، به منظور قادر شدن لیبی برای مقابله با سازمان داعش، با درخواست دولت آشتی ملی برای لغو تحریم تسلیحاتی موافقت کرد. آن ها همچنین تشکیل اتاق عملیات نظامی برای به اشتراک گذاری اطلاعات، و هماهنگی برای مقابله با گروه های تروریستی و حمایت از ارتش لیبی، به علاوه تشکیل «گارد ریاستی» را تأیید کردند. شرکت کنندگان در این نشست هر گونه مداخله زمینی خارجی را رد کردند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود گفت: «جامعه بین المللی از درخواست طرابلس برای لغو تحریم دستیابی به سلاح و مهمات ضروری برای مقابله با «داعش» و دیگر گروه های تروریستی حمایت می کند».

السراج نیز به نوبه خود گفت دولتش لیستی از تمامی سلاح ها و مهمات مورد نیاز را تقدیم خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که دولتش به مداخله خارجی نیاز ندارد بلکه نیازمند کمک است.