تیم عربستان سعودی در مراسم افتتاحیه المپیک ریو دوژانیرو – عکس از رویترز

تیم عربستان سعودی در مراسم افتتاحیه المپیک ریو دوژانیرو – عکس از رویترز

هنگامی که مأموریت کارگردانی مراسم افتتاحیه المپیک ریودوژانیرو به فرناندو میرلس کارگردان سینمای برزیلی محول شد، خود را در برابر یک چالش بزرگ یافت. کارگردانی که با فیلم هایی مانند «شهر خدا» و «کونستانت گاردنر»، که به مقابله با پدیده خشونت و جرم و جنایت معروف هستند شهرت یافت، چه چیزی می توانست برای مراسم افتتاحیه المپیکی ارائه کند که قبل از این که آغاز شود با شایعات و شک و تردید احاطه شده بود؟

در رقابت با دوره های سابق که بودجه های کلانی برای آن ها هزینه شد، میرلس ترجیح داد که مراسم افتتاحیه بیانگر زندگی شوخ و شاد شخصیت برزیلی باشد که از زندگی لذت می برد. وی در یکی از برنامه های تلوزیونی این را تأکید کرد و گفت: «مراسم آتن کلاسیک بود، و مراسم پکن بسیار تجملاتی بود، و مراسم لندن هوشمندانه بود، اما مراسم ما (کول) آرام خواهد بود».

وی بر روی سه عنصر تمرکز کرد که عبارتند از : «باغ، توجه به سیاره زمین، و تنوع و سرگرمی». وی گزینه های زیادی نداشت بجز ارائه نمایشی که زیاد به فن آوری متکی نباشد، و به شدت به سنت های جشنواره های برزیل اتکا داشته باشد.