والس گفت که اکثریت فرانسویان در مورد «سازگاری اسلام با ارزشهای جمهوری» تردید دارند

یک دختر جوان در حال امتحان کردن شالی در بخش کنفرانس سالانه اسلامی در نزدیکی پاریس است – عکس از گیتی

یک دختر جوان در حال امتحان کردن شالی در بخش کنفرانس سالانه اسلامی در نزدیکی پاریس است – عکس از گیتی

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه روز گذشته، با درخواست تصویب قانونی برای ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها، جنجال تازه ای در کشور به پا کرد، به طوری که خانم نجات والو بلقاسم وزیر آموزش و پرورش ملی و مسئول مستقیم دانشگاه ها فوراً این پیشنهاد را رد کرد و یادآوری کرد که این مسئله به «خانم های بالغ» مربوط است.

والس می خواهد قانونی تصویب شود که از پوشیدن حجاب در دانشگاه ها جلوگیری کند، این در حالی است که قانون ممنوعیت حجاب در حال حاضر تنها در مدارس اجرا می شود.

شایان ذکر است که قانون ممنوعیت پوششی در مدارس که نشانه ای از آئینهای مذهبی داشته باشد  در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک به تصویب رسیده بود.

والس در مصاحبه با روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» ، که روز گذشته به چاپ رسید، افزود: «اکثر شهروندان فرانسوی در سازگاری اسلام با ارزش های جمهوری تردید دارند». والس بیان کرد: « نشان دادن اسلام که یک دین بزرگ در جهان و دومین دین در فرانسه است، با دموکراسی و جمهوریت، و ارزش های ما که بر اساس برابری میان زنان و مردان است، نا متناسب است».

پیشنهاد والس علاوه بر مخالفت خانم نجات بلقاسم، وزیر آموزش و پرورش ملی، که ریشه مراکشی دارد، با مخالفت تری مادون، وزیر آموزش عالی نیز مواجه شد. مادون تأکید کرد: «نیازی به تصویب قانونی برای ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها نیست». وی تلاش کرد با توجه به آن چه رؤسای دانشگاه ها به او منتقل می کنند، اهمیت این پدیده، که آن را «حاشیه ای» دانست، را به حداقل برساند.