نیروهای مشروعیت صنعا را محاصره می کنند… و در انتظار ساعت صفر برای آزاد سازی شهر هستند

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن

منابع نزدیک به ریاست جمهوری یمن فاش کردند که اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن، در راستای تلاش برای نجات مذاکرات صلح یمنی، خواستار دیدار با عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور این کشور شد.

یاسین مکاوی، مشاور رئیس جمهور یمن و عضو هیئت مذاکره کننده دولتی در مذاکرات کویت به «الشرق الأوسط» گفت، درخواست دیدار با رئیس جمهور پس از اشتباه فرستاده سازمان ملل صورت می گیرد که نقشه راهی برای حل بحران ارائه کرد که با آن موافقت نشد و حتی به هیئت دولتی ارائه نشد؛ به طوری که وی به دولت وحدت ملی اشاره کرده بود، که به معنای تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا است و سابقه خطرناکی در مشروعیت بخشیدن به کودتاها در جهان می باشد.

در همین راستا، یک مسؤل برجسته یمنی برای «الشرق الأوسط» فاش کرد، نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی شروع به محاصره کردن صنعا پایتخت یمن کردند. مکاوی تأکید کرد سفر دو روز پیش هادی و ژنرال علی محسن الاحمر معاون وی به مأرب، حامل چندین پیام در سطح محلی و خارجی بود؛ به طوری که در سطح محلی منجر به افزایش حرکت های مردمی برای مقابله با پروژه کودتای تحت حمایت ایران شد، و آمادگی رزمی و معنوی ارتش ملی و مقاومت مردمی را برای آغاز نبرد آتی افزایش داد، که نشانه های آن با آغاز عملیات محاصره نظامی صنعا نمایان شد.

در همین راستا، منابع یمنی گفتند که تصمیم آزاد سازی نظامی صنعا گرفته شده است، و مشخص شدن ساعت صفر بستگی به پایبندی سازمان ملل به مرجعیت های اصلی، و در رأس آن «قطعنامه ۲۲۱۶» دارد. یمنی ها برای دانستن سرنوشت مذاکرات صلح با علاقه زیادی در انتظار جلسه پیش بینی شده بین هادی و فرستاده سازمان ملل، و جلسه دیگری بین رئیس جمهور و مشاوران او هستند.