cccccccv

درگیری بین پلیس وتک تیرانداز سیاه‌پوست، که در حمله کمین به افسران نیروی پلیس در شهر دالاس در امریکا پنج افسر را کشت.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه کشته شدن دو مرد سیاهپوست در ایالت های مینه‎‌سوتا و لوئیزیانا که در شهر دالاس برگزار شده بود.

این راهپیمایی مسالمت آمیز معترضان در دالاس بود که ساعتی بعد تک‌تیرانداز ها به سوی پلیس هایی که نظم مراسم را برعهده داشتند، شلیک کردند.

شاهدان به “الشرق الاوسط” گفتند که راهپیمایی مسالمت آمیز معترضان در دالاس بود که ساعتی بعد تک‌تیرانداز ها به سوی پلیس هایی شلیک کردند”.

دیوید براون، رئیس پلیس شهر دالاس، در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کرده است که تیراندازی در تظاهرات پنجشنبه شب در این شهر پنج مامور پلیس کشته و شش مامور دیگر زخمی شده‌اند، وی تاکید کرد یک یا دو نفر مسئول این تیراندازی بوده‌اند و پلیس در جستجوی آنان است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت:”حمله به پلیس غیر قابل توجیه است و ما کسانی را که در اتفاقات دالاس دست داشته اند تحت پیگرد قرار می دهیم”.

وی در  کنفرانس مطبوعاتی در ورشو ‌گفت: “‌شهر دالاس و ما در عزای عمومی به سر می بریم، ما با بازماندگان قربانیان دالاس ابراز همدردی می  کنیم”.

 رئیس جمهور آمریکا، گفت:”اکثریت قریب به اتفاق پلیس آمریکا، وظایفشان را به نحو احسن انجام می دهند”.