تغییرات گسترده در «وزارت کشور» برای ضربه زدن به تروریسم

دو شهروند مصری در حال گذر از مقابل دادگاه عالی قانون اساسی (عکس از آسوشیتد پرس)

دو شهروند مصری در حال گذر از مقابل دادگاه عالی قانون اساسی (عکس از آسوشیتد پرس)

پس از صدور حکم تاریخی دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر اجازه مشارکت افراد دو ملیتی در پارلمان این کشور، برخی از رؤسای اتحادیه های مصریان خارج از کشور، روز گذشته به «الشرق الأوسط» گفتند که آنها امیدوارند کرسی های مصریان خارج از کشور در پارلمان به ۱۶ کرسی افزایش یابد.

یک هفته پس از صدور حکم لغو انتخابات پارلمانی، که مقرر بود در اواخر ماه جاری برگزار شود، روز گذشته دادگاه عالی قانون اساسی، بند یک ماده هشت قانون پارلمانی مصر، مبنی بر مجوز نامزدی در انتخابات پارلمانی فقط برای افرادی که تابعیت مصری دارند، را لغو کرد.

در همین راستا، منابع امنیتی گفتند که سرلشکر مجدی عبدالغفار وزیر کشور جدید، تنها یک روز پس از به دست گرفتن وزارت، تغییرات گسترده ای در فرماندهان رده اول این وزارت انجام داد.

یک منبع امنیتی عالی رتبه برای «الشرق الأوسط» شرح داد که تغییرات به وجود آمده در راستای اهمیت دادن وزیر جدید به پرورش بخش اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم صورت می گیرد.