در ادامه رویکرد پادشاه عربستان در شفاف سازی امور عمومی، دربار سلطنتی بیانیه ای صادر می کند

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز در حال صحبت کردن با شاهزاده متعب بن عبدالله  روز گذشته هنگام عیادت از پادشاه عربستان (واس)

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز در حال صحبت کردن با شاهزاده متعب بن عبدالله روز گذشته هنگام عیادت از پادشاه عربستان (واس)

دربار سلطنتی عربستان سعودی، روز گذشته در بیانیه ای گفت که حال عمومی ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور، خوب می باشد.

در بیانیه آمده است که: در ادامه رویکرد شفاف سازی که توسط پادشاه عربستان دنبال می شد و بر پایه شفاف سازی در هر امری که به مسائل عمومی مربوط می شود، به اطلاع شهروندان می رسانیم که آزمایش های پزشکی در بعد از ظهر روز گذشته نشان داد که التهاباتی در ریه وجود دارد که نیازمند قرار دادن کپسول اکسیژن برای تنفس به طور موقت بود و این روش با موفقیت انجام شد و بهبودی پادشاه حاصل شد.

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز، ولی عهد معاون نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان، و شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز جانشین ولی عهد، معاون دوم نخست وزیر، مشاور و نماینده ویژه پادشاه عربستان، به همراه تعدادی از شاهزادگان و مقامات ارشد، روز گذشته به عیادت پادشاه عربستان رفتند.

ولی عهد از خداوند متعال خواست که پادشاه عربستان را از هر آسیب و گزندی محفوظ بدارد و جامه صحت و تندرستی به وی بپوشاند، در همین حال جانشین ولی عهد با آرزوی صحت و تندرستی برای پادشاه عربستان از درگاه خداوند بزرگ مرتبه خواست که وی را از هر آسیبی محفوظ نگه دارد.