دادگاهی در مصر حکم آزادی پسران حسنی مبارک به قید ضمانت مالی را صادر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، دادگاه جنوب قاهره امروز با درخواست علاء و جمال پسران حسنی مبارک رئیس اسبق مصر مبنی بر واگذاری پرونده اتهاماتشان به یک هیئت محکمه دیگر موافقت کرد.
این دادگاه همچنین با درخواست آزادی علاء و جمال به قید ضمانت موافقت و بیستم نوامبر آینده (۲۹ آبان) را زمان بررسی اتهامات علاء و جمال مبارک در این پرونده اعلام کرد.
دادگاه جنایی قاهره روز  شنبه گذشته حکم بازداشت علاء و جمال مبارک و سه نفر  دیگر را در ارتباط با مسئله‌ای که از نظر رسانه‌ای به دستکاری در بورس موسوم است، صادر کرد.
حسن هیکل فرزند محمد حسین هیکل نویسنده فقید مصری، احمد فتحی و یاسر الملوانی از دیگران متهمان هستند که دادگاه جنایی علیه آنها حکم صادر کرده است.
مبارک و پسرانش در سال ۲۰۱۵ نیز به اتهام فساد دولتی به ۳ سال حبس محکوم شدند و  پس از ۵ ماه حکم آزادی آنها صادر شد.