وزارت آثار باستانی مصر روز پنجشنبه (۳۱ ژانویه)‌ مقبره فرعون توت عنخ آمون را بعد از مرمت تحویل گرفت. عملیات مرمت و حفظ نقش و رسوم مقبره در برابر تغییرات آب و هوایی و نصب دستگاه های مدرن نورپردازی و تهویه و کنترل دما و رطوبت در این مقبره توسط یک گروه باستان شناس آمریکایی به اتمام رسید.
گروه های باستان شناسی و مصرشناسی در مراسمی که روز پنجشنبه در موزه مومیایی اقصر برگزار شد در جریان جزئیات بیشتر بزرگ ترین پروژه حفظ و مرمت مقبره توت عنخ آمون توسط مصر و آمریکا قرار گرفتند. این پروژه حدود ده سال طول کشید و توسط مرکز پال گتی آمریکا و وزارت آثار باستانی مصر انجام شد.
دکتر زاهی حواس مصر شناس معروف در اظهاراتی در این مراسم از طرح یاد شده برای حفظ مقبره توت عنخ آمون در برابر رطوبت و تغییرات اقلیمی و ایجاد فضای مناسب برای حفظ نقش و نگارهای دیوارهای مقبره ستایش کرد.
حواس افزود «ما در ابتدا یک پژوهش کامل درباره قارچ هایی که به رسم و نقش و نگارهای مقبره آسیب می رساندند انجام دادیم و در پی راهکاری برای حفظ این آثار بودیم».
از سوی دیگر، دکتر محمد یحیی عویضه مدیر کل منطقه آثار باستانی اقصر گفت که ده گروه باستان شناسی از مصر و کشورهای خارجی در اقصر در زمینه مرمت و حفظ آثار باستانی کشف شده در شرق و غرب منطقه مشغول به فعالیت هستند.
عویضه افزود «سه گروه آمریکایی در معبد هابو و منطقه دره سلاطین در غرب اقصر کار می کنند. یک گروه آمریکایی هم مشغول حفظ و مرمت آثار باستانی در منطقه سوهاج است».