رؤسای «فیفا» و «یوفا» قصد دارند حکم را به دادگاه تجدید نظر ارجاع دهند

پایانی توأم با رسوایی برای بلاتر و پلاتینی – عکس از رویترز

پایانی توأم با رسوایی برای بلاتر و پلاتینی – عکس از رویترز

تصمیم هیئت قضایی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) مبنی بر توقیف جوزف بلاتر رئیس سوئیسی این فدراسیون و میشل پلاتینی رئیس فرانسوی فدراسیون فوتبال اروپا (یوفا)، از انجام هر گونه فعالیت مرتبط با این ورزش به مدت هشت سال، به عنوان پایانی برای امپراتوری بلاتر و ضربه ای به جاه طلبی پلاتینی بود که امیدوار بود به جانشینی بلاتر برسد.

بلاتر در واکنش خشمگینانه ای به این تصمیم گفت که احساس می کند کمیته اخلاق فیفا «خیانت» کرده است. این در حالی است که پلاتینی این تصمیم را «یک نمایش مسخره» دانست که هدف آن «بد نام» کردن او از سوی هیئت هایی است که «مشروعیت و اعتبار» آن ها را انکار کرد.

بلاتر اعلام کرد که در برابر کمیته دادگاه تجدید نظر (وابسته به فیفا)، و در برابر دادگاه داوری ورزش و پس از آن در مقابل دادگاه سوئیس به این مجازات اعتراض خواهد کرد. پلاتینی نیز تأکید کرد که قصد دارد به این حکم اعتراض کند.

محرومیت پلاتینی و بلاتر به علت قضیه معروفی است که در آن پلاتینی متهم شده بود در سال ۲۰۱۱ از بلاتر مبالغی نزدیک به دو میلیون دلار در ازای کاری غیر قانونی که بلاتر در فاصلهه بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ انجام داده بود دریافت کرده است.