ملک سلمان و محمد بخاری دیدار کردند.. و روابط دو جانبه را بررسی کردند

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از محمد بخاری رئیس جمهور نیجریه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از محمد بخاری رئیس جمهور نیجریه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در ریاض با محمد بخاری رئیس جمهور نیجریه جلسه ای رسمی برگزار کرد و دو طرف در این جلسه روابط دو جانبه را بررسی کردند و افق های همکاری میان دو کشور در تمامی زمینه ها را مورد بحث قرار دادند. پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهور نیجریه تحولات در سطح اسلامی و بین المللی را نیز بحث و بررسی کردند.

شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز، امیر منطقه ریاض، دکتر منصور بن متعب بن عبد العزیز وزیر دولت و عضو شورای وزیران و مشاور پادشاه، و شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور از جانب عربستان سعودی در این دیدار حضور داشتند.

از جانب نیجریه نیز حاجی رافو آریگپسولا فرماندار ایالت اوسون، و جفری اونیاما وزیر خارجه، و دکتر ایمانی ویل ایپی کاچیکوا وزیر نفت در این نشست حضور داشتند.