ملک سلمان با فرهیختگان و اصحاب رسانه و سردبیران روزنامه ها ملاقات کرد و به آن ها گفت«درهای ما باز و تلفن های ما روشن است»

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از فرهیختگان و متفکران و اصحاب رسانه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعود

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از فرهیختگان و متفکران و اصحاب رسانه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعود

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با تأکید مجدد بر امنیت و استقرار کشور، گفت: «این چیزی است که حجاج مسجد الحرام و زائران و عمره گذارانی که با امنیت بین مکه و مدینه رفت و آمد می کنند و از دریای سرخ تا خلیج می آیند و می روند، آن را احساس می کنند».

ملک سلمان روز گذشته به هنگام استقبال از وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی و تعدادی از فرهیختگان و سردبیران روزنامه ها و نویسندگان و اصحاب رسانه در ریاض، در سخنانی بر ادامه  سیاست باز بودن درب ها بین خود و مردم عربستان سعودی تأکید کرد. وی خطاب به فرهیختگان و اصحاب رسانه گفت: «خداوند بیامرزد کسی را که عیب هایم را به من بگوید».

در این دیدار که با حضور شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی برگزار شد گفت: «همگی در عربستان سعودی چه دولت و چه ملت یک مسؤلیت مشترک دارند و نقطه شروع ما یکی است».

ملک سلمان در سخنان خود بر انسجام در سطوح مختلف جامعه عربستان سعودی، به ویژه فرهیختگان و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: «باید جوانان دختر و پسر خود را طوری تربیت کنیم که اهمیت کشور خود را بدانند و بر آن تأکید کنند».