پادشاه عربستان سعودی هنگام بازگشت از حفر الباطن – در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد به هنگام ترک حفر الباطن – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی هنگام بازگشت از حفر الباطن – در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد به هنگام ترک حفر الباطن – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، پس از حضور در اختتامیه رزمایش «رعد شمال» و رژه نظامی نیروهای مسلح عربستان سعودی و برخی از کشورها، از استان حفر الباطن به ریاض بازگشت.

شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز امیر منطقه ریاض و شاهزاده سلطان به سلمان بن عبد العزیز رئیس اداره کل گردشگری و میراث ملی، و شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور، به همراه شاهزادگان ترکی بن محمد بن فهد، عبد العزیز بن سعود بن نایف و خالد بن سلمان بن عبد العزیز در فرودگاه پایگاه هوایی ملک سلمان از پادشاه استقبال کردند.