دو جانبه اوضاع منطقه را مورد بحث قرار می دهند

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی وملک حمد بن عیسی پادشاه بحرین

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی وملک حمد بن عیسی پادشاه بحرین

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با ملک حمد بن عیسی پادشاه بحرین روابط دو جانبه بین دو کشور، به علاوه اوضاع منطقه ای و آخرین تحولات در سطح منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

حمد بن عیسی قبل از ضیافت شامی با تعدادی از شاهزادگان و مقامات ارشد نظامی و غیر نظامی ملاقات کرد.

این ملاقات با حضور شاهزاده خالد بن فهد بن خالد، شاهزاده منصور بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده طلال

بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده خالد بن سعد بن فهد، شاهزاده والأمیر فهد بن عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد، شاهزاده سطام بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده مشعل بن ماجد بن عبد العزیز فرماندار جده، شاهزاده دکتر حسام بن سعود بن عبد العزیز، و جمعی از مقامات عربستان سعودی وبحرین انجام شد.

هیئت بحرینی با حضور شیخ عبد الله بن حمد ال خلیفه، شیخ ناصر بن حمد ال خلیفه، شیخ خالد بن حمد ال خلیه، شیخ خالد بن احمد ال خلیفه وزیر دربار سلطنتی، و جمعی از مقامات بحرین انجام شد.