ملک سلمان در تماسی تلفنی با السیسی بر موضع ثابت ریاض در قبال مصر و ثبات و امنیت آن تأکید کرد

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، بر مواضع «ثابت و تغییر ناپذیر» کشور خود در قبال مصر و امنیت و استقرار آن تأکید کرد و گفت آنچه دو کشور را به هم پیوند می زند «نمونه ای برای روابط استراتژیک و آینده مشترک» است.

پادشاه عربستان در تماسی تلفنی که روز گذشته از طرف عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دریافت کرد، تأکید کرد که مصر و عربستان «بزرگتر از هر تلاشی برای بر هم زدن روابط ممتاز و ثابت بین دو کشور برادر هستند».

پادشاه عربستان به السیسی تأکید کرد که عربستان همواره در کنار مردم و دولت جمهوری عربی مصر خواهد بود، رئیس جمهور مصر نیز به نوبه خود با ابراز قدردانی عمیق خود از «احساسات شایسته و مواضع صادقانه پادشاه عربستان»، برای ملک سلمان و مردم و دولت عربستان آرزوی موفقیت کرد.