درخواست هیئت دولتی برای اجرای کنوانسیون ژنو در جهت حفاظت از غیرنظامیان و ارسال کمک ها

اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل به یمن در کنفرانسی خبری در کویت – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل به یمن در کنفرانسی خبری در کویت – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل به یمن در تصریحات ویژه ای به «الشرق الأوسط» با اشاره به حمایت خلیج برای موفقیت مذاکرات صلح یمن که امروز جلسات خود را در کویت از سر گرفته می شود، تأکید کرد این مذاکرات با روند خوبی در حال حرکت است و پیشرفت قابل توجهی کرده است.

ولد الشیخ گفت مذاکرات صلح به طور واقعی به مسائل اصلی وارد شده است و پیش بینی می شود در این مرحله با دشواری های زیادی روبه رو شود. وی به قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت اشاره کرد که بر مبنای تسلیم اسلحه و عقب نشینی از شهرهایی است که شبه نظامیان مسلح آن ها را اشغال کرده اند.

در همین راستا، عبد الرقیب فتح وزیر اداره محلی  در دولت یمن و رئیس کمیته عالی  امداد رسانی این کشور برای «الشرق الأوسط»  تأکید کرد، دولت یمن در خصوص تعهد کودتاگران به دستور کار مذاکراتی که تحت نظارت سازمان ملل متحد در کویت برگزار می شود، در چارچوب های خاصی تضمین های بین المللی و خلیجی دریافت کرده است.

فتح افزود دولت یمن با سازمان ملل متحد و سازمان های بشر دوستانه وابسته به آن مذاکرات مستقیمی انجام داده است تا با توجه به کنوانسیون چهارم ژنو،که بر حمایت از غیرنظامیان در مناطق درگیری تأکید دارد، از نیروهای کودتاگر بخواهد از ورود کمک های انسان دوستانه جلوگیری نکنند.