تظاهرات دانشجویی در مقابل دانشگاه قاهره

تظاهرات دانشجویی در مقابل دانشگاه قاهره

محمد ابراهیم وزیر کشور مصر در واکنش به تظاهرات و درگیری ها در بسیاری از دانشگاه های این کشور آنرا توطئه
اخوان المسلمین دانست و گفت که این گروه برای اجرای توطئه های خود از دانشجویان کم فکر استفاده می کند.

به گزارش روسیا الیوم، وزیر کشور مصر روز دوشنبه گفت: آنچه در دانشگاه ها رخ می دهد از سوی اخوان المسلمین برنامه ریزی شده است و هدف آن ایجاد هرج و مرج پیش از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید است، اما این تلاش ها توطئه ای شکست خورده است.

دانشجویان حامی اخوان المسلمین در روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات در دانشگاه‌های مختلف مصر ضمن محکوم کردن “کودتای نظامی” و اقدامات نیروهای امنیتی در یورش به دانشگاه‌ها، از مردم مصر می خواهند در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شرکت نکنند.

در همین حال گفته می شود موج جدید اعتراضات و تظاهرات دانشجویی در مصر در پی کشته شدن محمدرضا، یکی از دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه قاهره که پنجشنبه گذشته به ضرب گلوله و در داخل دانشگاه کشته شد، به راه افتاده است.

در پی بازداشت احمد دومه، سومین فعال سیاسی مصری به اتهام تشویق به خشونت و حمله به نیروهای پلیس، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مصر با برگزاری تظاهرات بار دیگر کودتای نظامی مصر و قانون تظاهرات را محکوم کردند.

تظاهرکنندگان در دانشگاه های مصر ضمن اعلام مخالفت با قانون جدید تظاهرات، قصاص عاملان مرگ محمدرضا را درخواست کرده اند.

دانشگاه‌های «عین شمس»،«اسیوط»، «کفرالشیخ»،«الفیوم»،«المنوفیه» و«الدقهلیه» و نیز دانشگاه‌های قاهره، الازهر، بنی سویف، المنوفیه، المنصوره، الاسیوط و دمنهور در روزهای اخیر، صحنه تظاهرات صدها تن از دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در محکومیت برخوردها و اقدامات نیروهای امنیتی بود.