همتای کویتی وی گفت: اختلاف با ریاض در خصوص منطقه نفتی بی طرف فنی و سیاسی است

علی النعیمی وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی در ریاض – عکس از مشعل القدیر

علی النعیمی وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی در ریاض – عکس از مشعل القدیر

علی النعیمی، وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی روزگذشته تاکید کرد که نیازی به حذف فوری یارانه انرژی در بازار محلی نیست. النعیمی روزگذشته در یک نشست مطبوعاتی در حاشیه  ششمین نشست وزرا در «انجمن جداسازی کربن» که در ریاض برگزار شد گفت، عربستان سعودی هیچ چیزی تحت عنوان یارانه انرژی برای شهروندان، ارائه نمی دهد.

النعیمی این ایده که قیمت پایین انرژی داخلی مانند یارانه می باشد را رد کرد، به این دلیل که بنزین و برق با قیمت های بیش از هزینه تولید به فروش می رسند.

دکتر علی العمیر، وزیر نفت کویت، که در کنفرانس ریاض مشارکت کرده بود، به نوبه خود گفت که متوقف شدن بحران تولید نفت در منطقه بی طرف بین عربستان سعودی وکویت تنها فنی نیست، بلکه سیاسی نیز هست. وی افزود که یک کمیته از دو کشور برای بررسی این مسئله تشکیل شده است.

اما در مورد بازارهای نفتی، العمیر گفت: «احتمال دارد که قیمت نفت به پایین ترین سطح خود رسیده باشد. با این حال وی افزود: «در مورد بازگشت بهبود قیمت نفت، تصویر روشنی وجود ندارد».