البکوش: اعلام حالت فوق العاده برای ثبات ایمنی است

الطیب البکوش وزیر خارجه تونس

الطیب البکوش وزیر خارجه تونس

الطیب البکوش، وزیر خارجه تونس، آینده امنیت و ثبات در تونس و تمامی منطقه شمال آفریقا و جنوب اروپا را در گرو تحولات امنیتی و سیاسی در لیبی دانست.

البکوش در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «اوضاع امنیتی در تونس به شدت با اوضاع امنیتی در لیبی مرتبط است. ما معتقدیم که تا زمانی که لیبی آرامش و ثبات خود را باز نیابد، اوضاع امنیتی در تمامی کشورهای همسایه مستقر نخواهد شد». وی افزود: «این امر تنها از طریق تشکیل دولت وفاق ملی امکان پذیر خواهد شد که توانایی برقراری یک نظام و همچنین امنیت و کنترل تمامی خاک لیبی را داشته باشد و به عنوان نهادی رسمی آمادگی همکاری و هماهنگی با طرف تونسی را در تمامی مسائل امنیتی داشته باشد که نظارت بر مرزهای مشترک بین دو کشور و مبارزه با تروریسم در رأس آن ها خواهد بود».

اما در خصوص اعلام حالت فوق العاده در تونس، البکوش گفت: «این امر به منظور حفاظت از کشور و مؤسسات آن، و سرکوب تلاش های تروریستی و کسانی است که می خواهند امنیت و ثبات تونس را بر هم زنند».