سیدحسن هاشمی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران

سیدحسن هاشمی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران

وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه بیش از دو هزار پزشک متخصص بزودی به مناطق محروم این کشور اعزام می شوند تاکید کرد که این پزشکان حق ماندن در کلانشهرها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری ها، دکتر سیدحسن هاشمی روز شنبه در یکی از برنامه های تلویزیون ایران گفت: بیش از دو هزار [پزشک] متخصص بزودی در مناطق محروم توزیع می شوند و این پزشکان حق ماندن در شهرهای بزرگ مانند تهران،‌ شیراز و اصفهان را ندارند.

وی از سوی دیگر درباره تامین نیروی متخصص پزشکی در مناطق محروم گفت: «اکنون پزشکان پس از هر مرحله آموزش مجبورند چند سال را در مناطق محروم خدمت کنند که تلاش می کنیم این اجبار را در ۵ تا ۱۰ سال آینده برداریم.»

وزیر بهداشت ایران توضیح داد: «به دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها اجازه دادیم که از نیروهای بومی در مناطق محروم استفاده کنند و نیازهای خود را در ۵ تا ۱۰ سال آینده تامین کنند.»

وی از سوی دیگر با تاکید بر بهبود وضعیت خدمات رسانی بیمارستان در دوران دولت آقای روحانی گفت: «برای بیمارستانها شرط گذاشته ایم که آمار خدمات آنها نباید کمتر از سال ۹۲ باشد.»

نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش در زمیمخ شاخص نیروی انسانی پزشکان متخصص شاغل به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در بیمارستانهای دولتی، که از شاخص های مهم و تأثیرگذار بر خدمات درمانی در ایران است، نشان داده که شاخص و میزان پزشکان متخصص در استانهای مختلف این کشور متفاوت است.

کارشناسان، علل متعددی را برای این مساله ذکر کرده اند. اول این که کشور ایران از نظر توزیع بیماری ها و مرگ و میر بسیار ناهمگن است.

از سوی دیگر، فقدان تجهیزات مورد نیاز، پراکندگی شهرستانهای استان، مسافت تا مرکز استان، بحران های منطقه ای، متوسط اقامت و ضریب اشغال تخت، امکانات و توریستی بودن استانها، وسعت هر استان و وضعیت جمعیتی، از دیگر دلایل این مسأله به شمار می روند.