ریاض: شورای متشکل از حوثی ها و صالح مانع رسیدن به راه حل در یمن می شود

نماینده پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

نماینده پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

هیئت دولتی یمن روز گذشته کویت را ترک کرد. پس از آن که هیئت کودتاگران با طرح پیشنهاد شده از اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن به عنوان راه حل مخالفت کردند، هیئت دولتی که با این طرح برگرفته از قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت بود موافقت کرده بود کویت را ترک کرد با این حال، هیئت دولت تأکید کرد خروج از کویت، به عنوان خروج نهایی از مذاکرات نیست.

عبد الملک المخلافی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و رئیس هیئت دولتی گفت: «امروز کویت را ترک می کنیم، ولی مذاکرات را ترک نمی کنیم، هر زمان که کودتاگران برای امضای توافق آماده شوند ما فوراً حاضر خواهیم شد». وی افزود: «حوثی ها می خواهند در مذاکرات کودتای خود را مشروعیت دهند».

المخلافی تأکید کرد: «بدون تحویل اسلحه و عقب نشینی شبه نظامیان از شهرها، کودتاگران چیزی از حکومت به دست نمی آورند، و جامعه بین الملل به کودتای آن ها مشروعیت نخواهد بخشید». وی اشاره کرد هفتم ماه اوت جاری آخرین زمان کودتاگران برای امضای طرح سازمان ملل است، زیرا این آخرین زمان تعیین شده از کشور میزبان مذاکرات یعنی کویت است.

المخلافی تأکید کرد دولت به حمایت خود از تلاش های فرستاده سازمان ملل و جامعه بین الملل برای حل بحران ادامه می دهد. وی فزود: «باید در پایان مذاکرات اعلام شود چه کسی مانع رسیدن به راه حل است».

در همین راستا، شورای وزیران عربستان سعودی در جلسه روز گذشته که به ریاست شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز نماینده پادشاه عربستان سعودی در جده برگزار شد تأکید کرد اقدام حوثی ها و پیروان علی عبد الله صالح برای توافق میان خودشان به جهت تشکیل یک شورای سیاسی در یمن، گامی برای سنگ اندازی در برابر رسیدن به راه حل سیاسی به شمار می آید که به رنج مردم یمن پایان می دهد».