یک مقام عالی رتبه هند روز پنجشنبه (۳۱ ژانویه) گفت کشورش در حال گفتگو با مقام های آمریکا درباره توافق برای تمدید معافیت خرید نفت خام از ایران است. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران بعد از چین است اما فروش نفت ایران به این کشور کاهش یافته است. البته مقام های هند تا حالا درباره قطع کامل واردات نفت از ایران تصمیم گیری نکرده اند.
سانجای سودهیر مسئول همکاری های بین المللی وزارت نفت و گاز هند گفت «با مقام های آمریکا درباره برخی مسائل مربوط به انرژی از جمله معافیت از تحریم ها در حال رایزنی است. این گفتگوها ادامه دارد».