بحران با رسیدن روحانی به قدرت بدتر شد

ایرانی های بی کار در انتظار فرصتی برای کار ساعتی در شهرستان آران در استان اصفهان – عکس از گیتی

ایرانی های بی کار در انتظار فرصتی برای کار ساعتی در شهرستان آران در استان اصفهان – عکس از گیتی

بر اساس آمار رسمی، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه های بی کار در ایران ، امسال از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفت، که این امر نشاندهنده ناتوانی دولت های پی در پی برای مقابله با بحران بیکاری می باشد.

نرخ بی کاری از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۳ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ دو برابر شود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی ایران به نوبه خود تأکید کرد: «هر پنج دقیقه، یک ایرانی به تعداد بیکاران می پیوندد». وی بر ضرورت فراهم کردن ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در سال برای کاهش بحران تأکید کرد.

از سوی دیگر، یک مؤسسه پژوهشی وابسته به پارلمان، در پاسخ به خواسته های مردمی در سایه گسترش دایره میلیونی بیکاری، به حسن روحانی رئیس جمهور ایران و دولت وی توصیه کرد: «از دادن وعده های غیر واقعی تحت تاثیر احساسات اجتناب کنند».