1453820666835514200

در قسمتهای گوناگونی روزنامه “الشرق الاوسط” پیچیدگی های جنگ داخلی در لیبی را ارائه می کند، همچنین هرج و مرج ،که منجر به ظهور صدها گروه تکفیری شده که کشورهای کوچک را کنترل میکنند. و هدف اصلى آنها خارج از مرزهاى لیبى است.

اگرچه تلاش های جامعه بین المللی و احزاب مختلف لیبی تا پایان کردن بی قانونی در ان کشور است، اما چالش های بزرگتر از جلسات و گفتگو و راه حل سیاسی است، در زمین نیروهای توسط گروهای اجرا می کند، می توان جنگ داخلی افزایش یافت.

 این خطر در ۵ گروهای بزرگ شبه نظامیان وجود دارد، این گروهای را در مناطق جغرافیایی خاص گسترش کنند، همچنین ویژگی های مثل حمایت مالی و جنگ افزار ودستگاهای شبیه به دستگاه امنیتی واطلاعاتی دارند.

پس از سقوط رژیم معمر قذافی، جنگ سالاران، دزدان و شبه نظامیان و گردان های مسلح ظهور داشت

از سوی دیگر، ارتش ملی که به رهبری سرلشکر خلیفه حفتر،  از کاهش جنگ افزار وسربازان در مقابل گروهای تکفیری رنج می برد.