اسامه علی دامجان

اسامه علی دامجان

ریاض روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد یک عضو القاعده به نام اسامه علی دامجان که در لیست تروریستی قرار دارد خودش را تسلیم نیروهای امنیتی این کشور کرده است.

اسامه علی دامجان در طی هفت سال گذشته به مناطق جنگی سفر کرده و در خدمت گروه القاعده بوده است. او در حالی که قصد بازگشت به عربستان سعودی را داشته خود را تسلیم مقامات کرده است.

گفته می شود دامجان در طی هفت سال گذشته به پاکستان، افغانستان و ایران سفر کرده است.

او در حالی که خارج از عربستان سعودی بوده، با سرویس امنیتی سعودی تماس برقرار می کند و آمادگی خود را برای تسلیم اعلام می کند.

سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی تایید کرده است که دامجان در تاریخ چهارم اکتبر به خاک عربستان سعودی باز گشته است.

وی همچنین تاکید کرده است که با این فرد فراری بر طبق قانون رفتار می شود. وی همچنین از دیگر افراد تحت تعقیب خواسته است تا خودشان را به مقامات عربستان سعودی معرفی و تسلیم کنند.