حمایت عربستان و خلیج از طرح جدید… بر انگیخته شدن خشم ایران به علت بررسی نکردن قیمت ها

news-300915-4

منابع آگاه برای «الشرق الاوسط» فاش کردند که برنامه استراتژیک بلند مدتی که امروز اپک مورد بحث قرار می دهد، قیمت نفت را مورد بررسی قرار نخواهد داد و برای نرخ نفت، همان طور که در برنامه های گذشته اتفاق افتاده بود، سناریویی قرار نخواهد داد.

این منابع اشاره کردند که خارج شدن قیمت از برنامه باعث خشم کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در سازمان شد. این در حالی است که این رویکرد جدید دستگاه تحقیقات مورد حمایت نمایندگان عربستان سعودی و کشورهای خلیج قرار گرفت.

این طرح که انتظار می رود مورد تایید قرار گیرد، و«الشرق الاوسط» از آن مطلع شد، به نظر می رسد با تقاضا برای نفت اپک و همچنین با اقتصاد جهانی که بسیار بهبود یافت، خوش بینانه است، با این حال از  نفت شیل و نفت شن و ماسه کانادا نگرانی هایی وجود دارد، زیرا یکی از بزرگ ترین منابع تولید پیش رو به شمار می رود چرا که سازمان پیش بینی می کند تولید کانادا از نفت شنی تا سال ۲۰۲۰، در حدود یک میلیون بشکه در روز برسد.

در همین راستا، شورای نمایندگان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک) از امروز در وین پایتخت اتریش جلسات خود را برای بررسی طرح استراتژیک دراز مدت ۲۰۱۵ – ۲۰۲۰ سازمان آغاز می کند، که هر پنج سال یک بار به روز رسانی می شود. در همین حال پیش بینی می شود که نمایندگان این هفته با طرح موافقت کنند تا آن را به وزیران انرژی سازمان، که نشست عادی خود را در دسامبر (شهریور) آینده در وین برگزار می کنند، ارائه دهند.