یک سازمان اسلامی از تبدیل شدن معلمان به پلیس فکری انتقاد کرد

اف بی آی

اف بی آی

رهبران سازمان های اسلامی ایالات متحده به دلیل یک وب سایت اینترنتی که سازمان تحقیقات فدرال (اف بی آی) قصد دارد به منظور کمک به معلمان برای شناسایی افراط گرایان احتمالی در میان دانش آموزان مسلمانان ایجاد کند، ابراز نگرانی کردند.

«اف بی ای» اطلاعات دقیقی در این مورد فاش نکرد، اما این مسئله را به رهبران سازمان های اسلامی برای دریافت نظرات آن ها ارائه کرد. بعضی از رهبران سازمان های اسلامی گفتند که این وب سایت مثل یک بازی است، که معلمان دادهایی از رفتار دانش آموزان جمع آوری می کنند، و پس از آن دستورالعمل هایی می گیرند، که بعضی از آن ها شامل تماس با نیروهای امنیتی است.

این وب سایت «دونت بی پاپت» نام دارد که به معنای این است که «آدمکی در دست گروه های تندرو نباش».

قرار بود این وب سایت روز دوشنبه گذشته اعلام شود، اما دفتر «اف بی ای» به دلیل انتقادات آن را به تعویق انداخت.

«اف بی ای» در یک بیانیه کوتاه گفت: «دفتر تحقیقات فدرال با هدف ارائه آگاهی در مورد خطرات ناشی از گروه های تندرو، در حال کار بر روی توسعه سایت در شبکه اینترنت است». دفتر افزود: «در این وب سایت گفتگو هایی از دانش آموزان، معلمان و رهبران جامعه وجود خواهد داشت».

روزگذشته، هدی حاوی، مسئول سیاسی شورای امور عمومی مسلمانان گفت: «به نظر می رسد که آن ها از معلمان بخواهند که فرمتی از نیروهای امنیتی باشند، و مانند پلیس فکری باشند، این امر نگران کننده است».