به گزارش خبرگزاری فارس،‌ یک نوزاد با وزن ۶.۵ کیلوگرم در آمریکا به دنیا آمد که به عنوان سنگین وزن‌ترین نوزاد به دنیا آمده شناخته شد.

نوزاد به دنیا آمده در آمریکا با وزن ۶٫۵ کیلوگرم به عنوان سنگین وزن‌ترین نوزاد متولد شده شناخته شد.

لازم به ذکر است که ۴ ماه پیش یک نوزاد با وزن ۶ کیلو ۱۰۰ گرم در آلمان به دنیا آمد.