پارلمان اروپا - عکس از خبرگزاری فرانسه

پارلمان اروپا – عکس از خبرگزاری فرانسه

بیش از یک سوم از نمایندگان پارلمان اروپا  در بیانیه‌ای ایران را محکوم به نقض حقوق بشر کردند  و خواهان تحریم سپاه پاسداران شده‌اند.

این بیانیه که به امضای ۲۶۵ نماینده رسیده توسط ژرار دوپره، رئیس گروه “دوستان ایران آزاد” در پارلمان تهیه شده که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.

بیانیه ضمن انتقاد از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و اعدام های صورت گرفته در ایران طی چهار سال دوران ریاست جمهوری او، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی را عضو کمیته صادرکننده حکم اعدام صدها زندانی ایرانی در تابستان ۱۳۶۷ خوانده و از نهادهای بین المللی حقوق بشری خواسته که کمیته ای برای تحقیق درباره این اعدام ها تشکیل دهند.

تعداد زیادی از این زندانیان اعدام شده از طرفداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.

نمایندگان امضا کننده بیانیه، به دولت های اروپایی پیشنهاد کرده اند که با هدف متوقف کردن اعدام ها در ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر، روابط خود را با این کشور مشروط کنند.